Vandstand lige nu i Hornbæk Havn

Aktuelle besejlingsforhold
og dybde i indsejlingen
klik for info
 


 

 Vandstand
ved
Hornbæk
 

 
DMI's vandstandsmåler er placeret i inderhavnen. Fra skuret foran Hornbæk Bådeklubs klubhus opsamles og videresendes data vedr. vandstand og temperatur.
 
       
 
 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram