Vandstand lige nu i Hornbæk Havn
                    
Vandstand ved Hornbæk
 
     
DMI's vandstandsmåler er placeret i inderhavnen. Fra skuret foran
Hornbæk Bådeklubs klubhus opsamles og videresendes data vedr.
vandstand og temperatur.