HBK Kontakter
BESTYRELSE: 
 
Formand
Julian Isherwood
Willemoesvej 17 - 3100
4036 0129

Næstformand
Peter Leander (Booking klubhus)
Søvænget 21 - 3100
4970 2304 / 4970 3442
ple@nybolig.dk
 
Kasserer
Ulrik Stage-Nielsen
Kystvej 18 - 3100
4020 0945 
              
Kølbåde 
.
.
.
 
 
Ungdomsafdeling
Fanny Kilian
4019 9829  
 
 
Sekretær
.
.
  
Find generalforsamlings referater, dokumenter, regnskaber og rapporter mm. flere år tilbage.
 
Andre kontakter: 
  
Hobie 16
Flemming Nilsson:
2178 2201
Laila Fröhlich:
2360 8350
laila.frohlich@gmail.com 
 
Mini 12'ere
Grete Heisel
5194 7525
 
ZEBRA-arr.-gruppen
Else Kromand
2080 6066
Rie Tversted
Lisbeth Hansen
Nina Dencker
                                         
Hornbæk Bådeklub
Havnevej 30
3100 Hornbæk
4970 2398
HBK Bar'en
Gerd Nollund, tovholder
4228 2906
Jannie Sørensen, tovholder
2213 3120