Kølbåds-afdelingen
UNGDOMSAFDELINGEN
Tjek kalenderen og følg med på FB

GENERALFORSAMLING
3. marts 2022 kl. 19:00
Se indkaldelse, regnskab osv:

FREDAGSBAR
De hyggelige fredage 17.00 - 19.00 i HBK's klubhus er sat på pause. Følg med i klubkalenderen og læs mer´ her.
Planen for udvidelse af:
Hornbæk Havn
Planen
Ansøgn. Kystdirektoratet
Ny plantegning
Infomødet 30. oktober 

.

 

CB66 i  Hornbæk

FEVA i Hornbæk

 

Har du tjekket
HBK-kalenderen ?

Check dybden i havneindsejlingen!
Skal du have fat i havnefogeden?

Medlemskort som app   
Medlemskort til bådeklubben med billede og aktuelt årstal er klar som app til din smartphone.
Overvejet sejlsport ?
Meld dig ind i Hornbæk Bådeklub,'Indmeldelse' i menuen, eller kontakt en fra bestyrelsen.
Velkommen ombord !

CVR: 31508207 - betalingsbetingelser