Kølbådene sejler match hver onsdag
Onsdag aften sæsonen igennem, dvs. fra maj til sidst i september med sommerferie i juli, sejles der aftenmatch i farvandet ud for Hornbæk. 
Der er sejladser for Race, hvor båden skal have gyldigt målebrev og i Cruise, hvor bådens mål sættes efter bådtypen, og et skøn ud fra andre tilsvarende, målte bådes mål.
Herudover er der aften-sejladser, Krebsesejlads,  Klubmesterskab og Nordkyst
Mesterskab i Hornbæk eller Gilleleje.
Typisk er der 7 – 14 både fra 28 fod til 46 fod, men der er ingen grænser.  
annavictoria_266.jpgHvis du ikke selv har båd – men har lidt erfaring - kan du blot møde op i god tid inden aftenens sejlads, dvs. omkr. kl. 17:00. Der vil som regel være nogle besætninger der gerne tager en ekstra mand med.
Efter hver aftenmatch er der fælles hygge i klubhuset, præmieuddeling, og mad, som en af de deltagende besætninger står for. 
Test MOV
Kølbådsudvalget
Formand/ Kølbåds Kaptajn:
Frederikke Biering

Banedommer/Resultatberegning:
. 

Resultater: klik her.
Aktive onsdag:@


Frikke@icloud.com