Lidt om Hornbæk Bådeklubs historie
Af William Leedgaard
6. maj 2024


Lægen Carl Georg Tresselt tog initiativet til at starte Hornbæk Bådeklub og indkaldte til stiftende generalforsamling den 15/4, 1964. I de foregående år havde havnen gradvis fået flere og flere sejl- og motorbåde. I de 2 foregående år havde der været et selvbyggerhold på den kommunale aftenskole med Ole Bådebygger Johansen, som lærer for 12 hornbækkere, som byggede hver sin båd. Ligeledes var der en majoritet i havnen af større og hurtige motorbåde, som ønskede at få startet en sejlklub under Dansk Sejlunion, for kun derved kunne man få refunderet vejafgiftsdelen af benzinafgiften.

Niels Bagger på vej ud for at lægge banen. 1972

På den stiftende generalforsamling en måned senere den 15. maj valgte man følgende bestyrelse: Formand C.G. Tresselt, næstformand B. Benzen-Bilquist, sekretær Niels Joerges Bagger og kasserer Poul Fischer. Jørgen Haagen blev valgt som revisor og attacheret til bestyrelsen valgtes Lejerbos direktør Hans Andersen, Malermester Johannes Faxe og Bådebygger Ole Johansen. Kontingentet blev fastsat til kun 15,- kr. for at få mange medlemmer. Man valgte at kalde klubben Hornbæk Bådeklub og ikke Hornbæk Sejlklub, da de fleste medlemmer var motorbådsejere.

En lidt uheldig søsætning i foråret 1970. Det interessante er Bådeklubbens første klubhus ca. midt i billedet på jollepladsen og det nuværende under opførelse

Rent praktisk blev det overdraget til Hans Andersen og Bagger at få etableret nogle vedtægter og til Johannes Faxe at tegne klubbens stander. Økonomien gik rundt pga. klubbens kasserer indsamlede udgiftsbilag fra medlemmerne på benzin brugt på vandet og fik relativt store beløb tilbage fra skattevæsnet, hvor der så kun blev udbetalt 50% til den enkelte og alle refusionsbeløb under 100kr tilfaldt klubben 100%. Men den ny bådeklub havde store ambitioner og søgte derfor flere fonde om yderligere penge. Dansk Sejlunion mente imidlertid ikke, Hornbæk kunne tillade sig at søge efter penge med så lavt et kontingent som 15kr. 

En af de 5 første optimistjoller i Hornbæk

Derfor blev det næste år sat op til 50kr., hvilket sært nok ikke blot gav flere penge i kassen, men ligeledes flere medlemmer.
I klubben første år var der 40 betalende medlemmer. Heraf er 5 stadig medlemmer i 2024. Aktiviteterne var sparsomme i de første år. Kapsejladser var ligeledes temmelig primitive.

Start var mest mellem Niels Baggers motorbåd og grøn kost ved stenmolen og så var det om at komme først   ud om W1 og mål var havnehullet. Klubben havde ingen følgebåde. De mange motorbåde havde weekendsejladser til Mölle, Viken og Hven, og det var også ved en sådan lejlighed, at krebsekalasen blev institueret som en tilbagevendende begivenhed.

Carl Georg Tresselt var formand i 3 år. Han efterfulgtes af Poul Fischer, som pga. arbejdsmæssige forhold allerede året efter måtte overlade formandsposten til Jørgen Haagen Nielsen, som i sin 10 årige periode som formand totalt forandrede Hornbæk Bådeklub. Der blev lavet en optimistjolleafdeling, som arrangerede Danmarks største kapsejs for optimister med hvert år mere end 100 optimister, sammen med forsikringsselskabet “Hafnia Hånd i Hånd” som senere gik sammen med forsikringsselskabet Codan.


Hafnia Hånd i Hånd Cup for Optimister ca. 1972

Men det som nok nærmest fik klubben til at eksplodere var at klubbens egne medlemmer byggede 50 flipperjoller og fik landets største jolleafdeling. Ove Elektrikker blev Flipper admiral og landets bedste flippersejlere var nok Niels Ringsted og Michael Kørner. Men så fortsatte man med at bygge ca. 50 joller til Flipperværftet i Kvistgård, som finansierede bygningen af vores nuværende klubhus, der blev tegnet af arkitekt Jørgen Grumstrup, som i øvrigt har været medlem i alle klubbens 60 år. Klubhuset blev bygget i det gamle bådebyggeri af klubbens dengang bærende kræfter Henning Dyhl, Leif Maler og Ove El i 1970. Det dannede nu rammen om et meget stort antal kapsejladsstævner, og medlemstallet steg med raketfart.


Den lokale deltager i 505 Stævne ved Hornbæk i 1972

Kølbådssejladserne for medlemmer var dog klubbens hjerte i perioden  1970-1990. Her deltog stort set hver eneste onsdag 20 kølbåde til  aftenkapsejlads med start kl. 18 og bagefter spisning kl. 21, hvor der aldrig  var under 50 deltagere. De år med flest deltagere sejlede man efter  "grevehandicap". 

Det var et handicapmål ikke baseret på konstruktionsmålet NL,  som vi tidligere havde anvendt, men genereret på bådtypens reelle  sejladsegenskaber, så alle kunne være med.

 I 1990'erne blev HBK kontaktet af den danske drageklub om samarbejde. Det  førte til at vi lavede et succesfuldt DM i 1996, og igen i 2001 lavede vi så et  VM, hvor vi desværre havde vindstille i stort set alle dage. Men dragerne  elskede Hornbæk, og vi fik et nyt succesfuldt stævne i 2012. Så skiftede  drageklubben desværre ud i sin bestyrelse, som har medført meget lav deltagelse  i deres ellers succesfulde stævner. Men vi lavede et DM igen i 2014 og et  internationalt Dragon Gold Cup stævne i 2016. I alle stævnerne deltog Prins  Henrik og kronprins Frederik og vi fik besøg af kongeskibet. Kronprinsen elskede  vores sociale arrangementer og specielt morgenmadsseancen, hvor vi fik leveret  varmt morgenbrød og wienerbrød fra Bager Hans og lækkert nylavet og ny skåret  pålæg fra slagteren i Super Brugsen, som sejlerne så selv smurte.


Vi lavede et DM igen i 2014 og et  internationalt Dragon Gold Cup stævne i 2016

I 2003 startede en stor renovering af vores klubhus og vi fik samtidig  lavet en relativ stor, meget savnet udendørs terrasse. I dag tror jeg slet ikke vi kunne leve uden den. Den indviede vores borgmester Per Tærsbøl ved 40-års  jubilæet i 2004

Men nu skriver vi 2024 og skal have 60-års jubilæum. Havnen skal renoveres, hvad også er hårdt tiltrængt. Forholdene for vores jollesejlere mht. pladsforhold og udsejlingsforhold er ikke ringere noget sted i Danmark. Østre  indre mole har været tæt på nedstyrtning i mange år og lugtgenerne pga. råddent vand er ikke gode. Hvis man går tilbage i arkiverne klagede borgerne allerede  over lugtgener omkring år 1900, men det var pga. sildeaffald. I 1990'erne var  det så pga. den daværende fiskehandlers ikke lugtfri tilberedning af fiskefrikadeller.

Men nu ser vi frem til en flot fremtid for Hornbæk med fremgang over alt,  et nyt museum på AR Friis Vej og et nyt flot badehotel helt i Europæisk topklasse.  Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram