På baggrund af den store interesse blandt klubbens medlemmer er J/70 projek1tet i dag en realitet.
Båden bliver gennem ugen sejlet af ungdomsafdelingens, såvel som senior-segmentets og WOW-gruppens
 medlemmer. Men: der er jo altid brug for flere midler. Til konsolidering af projektet, og til financiering af den  videre
 drift.  På lidt sigt er det desuden ambitionen, at der komme flere fartøjer i J/70-flåden. Så din  indsats
 i form af en "låne-aktie" er fortsat meget velkommen!


 Foto: Lemvig Sejlklub                                                                                                    

En ny båd koster 450.000 kr. - 500.000 kr. Der er 10 måneders leveringstid, så det kan have lidt lange udsigter, at få en ny båd. De brugte både sælges for ca. 250 - 275.000 kr, og der er virkelig rift om dem. J/70'eren, som HBK købte og hjembragte fra Bremen 19. april, blev handlet for 235.000 Dkr. En go' handel med en båd fra 2015, som er velholdt og i fin stand, og med sejl som i øvelses-sammmenhænge er helt fine. Som beekendt er der forlængst etableret et aktivt liv omkring både, hvor både unge og ældre bruges løs af den velsejlende og inspirerende båd. På tidspunktet for købet havde sponsorater og medlemmernes entusiastiske aktie-køb indbragt 260.000 kr. Utroligt flot; men yderligere økonomisk polstring er ønskelig til konsolidering af projektet og organiseringen af den løbende drift. Efterfølgende skal finansieringen efter planen primært ske ved brugernes betaling for sejlads med båden. Se hvordan det f.eks. kan organiseres i denne video med Peter Warre fra Århus

Bestyrelsen opfordrer derfor alle - som endnu ikke har bidraget - til at give tilsagn på baadeklubben@gmail.com om støtte i form af køb af "låne-aktie" til Kr. 2.000,- , 5.000,- eller 10.000,- .Anfør beløbet, du/I har lyst til at støtte med. Opkrævning sker efter registrering af tilsagnet, og en aktie på beløbet tilsendes. Støttebeløbet kan forventes tilbagebetalt i løbet af et års tid eller lidt mere, fra indbetalingsdatoen.
 Venlig hilsen


På bestyrelsens vegne

Ulrik Stage-Nielsen

En klasse med momentum:

Hør og se Peter Warre om J/70-succes i Århus
Mange J/70'er i Øresund
Klubudvikling med J/70
Mød miljøet og prøv en J/70'er
WOW sejlere på vandet med J/70
Læs mer' om Sejlsportsligaen
Har du tjekket E-sport af ? Prøv her: