Søsætning 2024
Årets puslespil - den ganske omfattende, logistiske opgave med at få de fleste af havnens både ud at flyde igen - er klar fra Søsætnings Teamet: 

Tirsdag d. 26. Marts
Tirsdag d.  2. April
Mandag d. 15. April
Mandag d. 22. April
Tirsdag d. 7. Maj

Klik og se plan for både og tidspunkter

Til alle som kommer omkring havnen i de anførte dage: regn med at muligheden for kørsel og parkering på havnepladsen er en del mere besværlig disse dage. 

Igen i dette forår har vi valgt at få Nordic Crane til at hjælpe os. Hvis I vil deltage i den fælles søsætning, skal vi derfor bede om, at I snarest muligt meddeler os dette.

For at lette planlægningen skal I - bådejerne - give os mindst to datoer I foretrækker, så vi kan få kabalen til at gå op mellem sejlbåde og motorbåde, store som små.

I bedes oplyse:

1. Bådtype samt navn.
2. Bådens længde, bredde og vægt, samt om båden har centerløft.
3. Om båden står på havnen eller skal hentes i land og evt. adresse.

Når vi har fået oplysningerne, udarbejder vi en plan for søsætningen. 


soesaet2022.jpg

Igen i år vil alle skulle flyttes på trailer uanset størrelse, dette af forsikringsmæssige årsager. Det vil betyde, at det for nogen bliver lidt dyrere.

 I bedes sende oplysningerne til følgende mail:

optagninghbk@gmail.com

Med hensyn til besejlingsforhold af havnen har Bådeklubben været i kontakt med havnefogeden, som i videst muligt omfang vil sørge for at havneindsejlingen fra marts måned kan benytte også af  sejlbåde med lidt større dybgang.

PS. Hvis I benytter en anden vognmand til jeres søsætning, vil vi gerne have det at vide, så havnen og de handlende ved hvornår der er bådisætning.

mvh
Claus L Christiansen

På vegne af optagningsteamet


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram