10. juni 2020

NYHEDSBREV HBK


Kære medlemmer   

Det er nu næsten 100 dage siden, at den nuværende bestyrelse tiltrådte. Vi har haft en travl periode, og nu synes vi det er tid at gøre status over, hvad der er sket, siden vi tiltrådte.

J/70 projekt

På generalforsamlingen gennemgik jeg et foreløbigt projekt til lån af en J/70 båd af Sejlsportsligaen i juni og i juli måned. Imidlertid viste det sig dog kort efter generalforsamlingen, at der var stemning for at købe en J/70 snarest muligt. Bestyrelsen blev præsenteret for en annonce for en J/70, som var til salg i Nederlandene. Den blev imidlertid solgt til anden side. Straks efter kom en anden J/70 til salg i Bremen. Den tog Claus, Jens og Ulrik ned og så på, og det endte med, at vi købte den for 32.000€, svarende til 238.000 kr. Finansieringen skete ved, at en række medlemmer har lånt klubben pengene. Vi kørte straks båden hjem på den medfølgende trailer, og siden den kom til Hornbæk, har der været mange ude og prøve den. Specielt er der et hold Ungdomssejlere som ofte er ude og sejle.

Det er planen, at vi vil tilslutte os Sejlsportsligaen's sejladser i J/70, som p.t. omfatter i alt 77 både, og prøve at lave hold indenfor de forskellige grupper, som Sejlsportsligaen har. Det vil nok føre for vidt at komme nærmere ind på det her; men man kan læse om det på Sejlsportsligaen.dk

Vi har foreløbigt struktureret J/70 afdelingen således, at Ole Siemssen er formand.

Ungdomsafdelingen ved Oscar, Line og Søren Taatø står for Youngsters

Pernille Taatø står for WOW (women on water).

Indtil videre kan booking af båden og vores Yngling ske ved henvendelse til Ulrik på telefon nr. 40 20 09 45 eller på mail til baadeklubben@gmail.com.

Mandag og torsdag aften er reserveret til Ungdomsafdelingen. Onsdag aften er reserveret til sejlere, som vil deltage i onsdagssejladserne.

Ungdomsafdelingen

I slutningen af maj måned havde Ungdomsafdelingen sammen med SUP afdelingen en Åben Hus dag, som blev sponseret af HempelFonden. Der kom mange unge, som prøvede joller, kajakker og forskellige boards. Efterfølgende er flere af de unge vendt tilbage, og har sejlet på Ungdomsafdelingens sædvanlige sejldage.

SUP

SUP afdelingen har indkøbt en container til opbevaring af boards. Den bliver opsat på parkeringspladsen ud mod stranden. Leje af plads til et board er fastsat til kr. 400,- pr. år.

HempelFonden har sponseret penge til, at der kan afholdes 8 aftener, hvor unge fra PUK kan komme og prøve at sejle primært i kajakker og på boards. Disse 8 aftener fordeles over sommeren.

Kølbådsafdelingen

Onsdagssejladserne er nu begyndt igen. Vi kan kun opfordre til, at der kommer flere og deltager i sejladserne.

Zebraafdelingen

Else Kromand vil snarest genoptage aktiviteterne i afdelingen.

Baren

Baren har åbent mandag, tirsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag fra 11:30 til 14:30. Der er ikke fundet fast bemanding til baren om aftenen, men det ville var dejligt, hvis baren også kunne have åbent om aftenen, i hvert fald i sommerperioden.

Følgebådene

Store Bjørn havde hul i bunden og behøvede at blive vasket og poleret. Det tog kølbådsmedlemmerne sig af, så nu er båden blevet pæn igen. Den har haft problemer med at starte gennem nogle år. Nu har den fuldstændig blokeret for startforsøg, og da vi ikke kan finde begge de originale nøgler, som skal benyttes for at nulstille startspærren, bliver vi måske nødt til at købe et nyt startspærresystem. Det bliver muligvis en udgift i omegnen af 30.000 kr. Vi prøver dog, om der kan findes en billigere løsning. Det er ikke muligt at fjerne startspærren fra motoren, da den er helt integreret i alle motorens funktioner. Vi håber, at vi snart kan få den til at sejle igen.

Vores to små rip-både, som hovedsagelig benyttes af Ungdomsafdelingen har fået stjålet motorerne den 2. juni kl. 00:48. Episoden er optaget på Havnens overvågningsvideo. Vi har også billeder af de mulige gerningsmænd, ligesom vi har registreringsnummeret på den bil, de kørte i. Tyveriet er anmeldt til både forsikring og til Politiet. Politimesteren i Helsingør har dog meddelt, at han ikke finder grundlag for at indlede efterforskning af sagen. Det er muligt, at den afgørelse skal indbringes for Statsadvokaten. Det ser vi lige på.

Til slut vil jeg lige ridse op, hvem der varetager forskellige funktioner:

Bestyrelsen er sammensat således:

Ulrik Stage-Nielsen, formand

Claus L. Christiansen, kasserer

Peter Leander, materiel og klubhus, bådeklubbens repræsentant i Havnebestyrelsen samt næstformand

Ole Rosdahl, sekretær

Fanny Kilian, Ungdomsafdelingen

Fía SUP afdelingen

Ole Siemssen, J/70 afdelingen. (Han har afløst Jens Dollerup, som ønskede at udtræde)

Gerd Nollund, baren

Else Kromand, Zebra-afdelingen.

Steen Guttknecht, hjemmesiden, info-udsendelser.

Der er pt. Ingen repræsentanter for Kølbådsafdelingen og Motorbådsafdelingen.

Julian Isherwood er klubbens repræsentant i Havnefestudvalget

William Leedgaard er klubbens repræsentant i Sankt Hans-festudvalget.


Vi ønsker alle en god sommer.


Hornbæk den 12. juni 2022

På bestyrelsens vegne

Ulrik Stage-Nielsen

Formand 

 

 

 ... og nyheder i øvrigt fra HBK findes stadig bedst på hjemmesiden
 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram