Mini 12'er gruppen
Mini-12'er gruppen er en gruppe på 10-15 frivillige der hjælper til omkring Mini 12’er sejladsen for patienter fra
 
 
Rigshospitalet/Glostrup Neurocentrets Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk. Gruppen rummer såvel folk med sejlererfaring, som folk
 

 
med erfaring i at være sammen med mennesker på professionelt plan.
 
Patienterne er indlagt på Neurocentrets afdeling i Hornbæk i 3 – 6 måneder og har forud for deres indlæggelse været ude for en voldsom omvæltning i deres liv. Det kan være sygdom, arbejds- og trafik-ulykker m.m. hvor deres rygmarv er blevet skadet så meget, at de har mistet førligheden i forskellige grader.

Formålet med vores arbejde er, at patienterne fra Neurocentret kommer ud at sejle i de mini12 meter både, vi har til  

 Kontakt
 Grete Heisel
 5194 7525
 Kirkevej4@mail.dk 

 

rådighed. På den måde får de en naturoplevelse på Øresund samt social kontakt udenfor hospitalsmiljøet. 

Vores mål er at patienterne får en oplevelse, der bidrager til den personlige udvikling, de er i gang med.

 
 

 
Kronborg Auto / Helsingør Bilhus sponsorerer Hornbæk Mini-12'er Gruppe