Hornbæk Bådeklub –Kølbådsmøde i Bådeklubben
Mødedato: Onsdag 25. april 2018 19:00 – 21:00
Til stede:
? Kølbådsformand Kenny Dyhl
? Sejlere fra 4 Hoff, Ladylove, Sjølyst, Sisu, Kvien Mary, Hippie, X-Ride, Pi, Freedom og Marsk
1) Kapsejladsbane
HBK har anskaffet faste mærker, der udlægges på det udpegede område. GPS koordinater for mærkerne/bøjerne 1-6 udsendes til bådejerne. Vestligste punkt med sammenfald af midtpunkt mellem Gilleleje og Hornbæk. Sammen med Hønse udarbejdes vejledende baner ved forskellige vindretninger, når det sidste grej er ankommet.
Der sejles Race og Cruise – også selv om der er < 3 deltagere i Cruise. Præmier for hvert løb.
Ansvar: Kenny
2) Dommer/Dommerbåd
Julian er overdommer og bemander sammen med Kristian dommerbåden i ca. 1/3 af sejladserne. Øvrige tjanser går på skift.
Der rundsendes sejlplan over onsdagssejladser, så bådejerne senest 5. maj kan ønske sig dato for dommertjans. Resten fordeles. De respektive både har dommeransvar de pågældende dage, men kan bytte indbyrdes.
Dommerbåden fører målgangsliste. Hvis dommerbåden ikke er bemandet melder man sin målgang over VHF og afleverer efterfølgende tidspunktet for målgang i klubhuset.
Bent laver resultatberegningen og uploader på hjemmesiden.
Til Klubmesterskabet indgår bådenes 5 bedste placeringer. Ved pointlighed laver dommerformanden en model, hvor antal deltagelser som Dommerbåd giver fordel.
Ansvar: Julian
3) Sejladsplan
Der sejles alle onsdage i maj-juni og august-september. Ekstradage i oktober aftales ult. September
4) Skafning efter onsdagssejladserne
Der rundsendes sejlplan over onsdagssejladser, så bådejerne senest 5. maj kan ønske sig dato for skafning. Resten fordeles. De respektive både har dommeransvar de pågældende dage, men kan bytte indbyrdes.
5) Samarbejde med ungdomsafdelingen
Større interesserede ungdomsmedlemmer kan møde op ved skippermødet kl. 17:30 og få en gastetjans på en kølbåd,
6) Samarbejde med Skolebåden
Samarbejdet med Skolebåden genetableres. Interesserede sejlerskoleelever kan møde op ved skippermødet kl. 17:30 og få en gastetjans på en kølbåd. Gælder både nye er lidt mere erfarne deltagere. Skolebåden er også velkommen som deltager i fx cruiseløbet. God søgning til Skolebåden. Interesserede kølbådssejlere er velkomne som instruktører.
7) Nordkystmesterskabet
Nordkystmesterskabet udvides til 6 sejladser. Se Sejlplanen. Der etableres start/mållinje midtvejs mellem Gilleleje og Hornbæk (56°06′32‟ N 012°23′04‟ E) ud for Dronningmølle/Esrum å’s udløb.
Dommertjans skiftevis mellem Hornbæk Bådeklub og Gilleleje Sejl Klub
8) Eventuelt
Muligheden for på sigt at anskaffe J80/J70 blev drøftet. Kenny drøfter det med bestyrelsen.
Det kommende Europamesterskab: 2018 Hobie Multi Europeans 20-28. juli blev omtalt. Der bliver brug for medhjælpere, hvor kølbådssejlerne er meget velkomne.
Hønse holder CB66 DM 17.-19. august.

Ref: Bent Hindhede 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram