Kære Bådejer

Skal du ikke have din båd i vandet én af de nævnte datoer, er det vigtigt, at jeg får besked i god tid (senest 2 dage før), da pladsen, af hensyn til kørsel med kranvogn, skal afspærres og ryddes for biler, borde, bænke og parasoller mv.

Venlig hilsen

Morten Saabye
Havnefoged

+45 26 81 01 89

havnefoged@hornbaekhavn.dk

www.hornbaekhavn.dk