1664699324594.png


Generalforsamling i Hornbæk Bådeklub

Torsdag den 16. november 2023, Kl. 19:00 I klubhuset


Dagsorden ifølge vedtægterne:


 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 4. Godkendelse af afdelinger for efterfølgende år jævnfør §3. 

 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag 

     indenfor fristen.

 6. Fastsættelse af kontingenter. 

 7. Valg af formand for 2 år. Ulige år. Ulrik Stage-Nielsen er villig til genvalg. 

 8. Valg af kasserer for 2 år. Lige år.

 9. Valg af sekretær for 2 år. Ulige år. Ole Rosdahl er villig til genvalg

10. Valg af materielbestyrer for 2 år. Lige år.

11. Valg af 1 medlem for 1. år fra hver af afdelingerne jævnfør §3. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. 

13. Eventuelt. 


Der serveres smørrebrød efter generalforsamlingen.


På bestyrelsens vegne

Ulrik Stage-Nielsen, formand


Regnskab_2022-2023


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram