September 21, 2022 3:32 PM
Bådoptagning Hornbæk Havn Efteråret 2022
 
Foreløbig plan for optagning af både fra Hornbæk Havn. Efterår 2022. Både som skal stå på havnen vil som udgangspunkt blive taget op af Claus Hansen. Både der skal køres væk fra havnen vil som udgangspunkt blive taget op af Søren Eriksen med få undtagelser, men fremgår af planen for de enkelte dage.   Placeringerne på pladsen/ i masteskuret samt optagningsdage kan som udgangspunkt ikke ændres, men der er i planen i videst mulig omfang tage hensyn til de enkeltes ønsker. Vi har kendskab til optagning følgende dage, ikke alle er styret af optagningsteamet.

30. september, ansvarlig Henrik Nielsen, Vognmand Søren Eriksen
13. oktober, ansvarlig Michael Dyberg, Vognmand Søren Eriksen
14. oktober, ansvarlig Steen Hoffmann, Vognmand Claus Hansen
27. oktober, ansvarlig Filip Heiberg, Vognmand Claus Hansen
28. oktober, Ansvarlig Jacob Pociot, Vognmand Rasmus Fritzen kl. 07:00-09:00
28. oktober, Ansvarlig pt. vacant, Vognmand Søren Eriksen start kl. 09:00
04. november, Ansvarlig Stig Rahbek, Vognmand Søren Eriksen
oktober/november, Ansvarlig Michael Fritzen, Vognmand Rasmus Fritzen

Bådene skal som udgangspunkt være klar 40 minutter før optagning, tiderne fremgår af listerne. Hvis man kommer for sent, vil man komme bagerst i køen. Tiderne er ca. tider og kan forskubbe sig, men det er bådejernes pligt at sørge for at være klar også selv om det bliver tidligere eller senere end opgivet. Stativer skal være velsmurte og opsat senest dagen før på pladsen. Klodser og  evt. værktøj skal være klar så der ikke bruges tid på at ordne dette, når først kranen er kommet med båden.
Havnen/p-pladsen vil som udgangspunkt være afspærret på dagen, havnefogeden sørger for afspærringsmateriel. Jens Dollerup har lovet at være behjælpelig med at oprette adgangsveje for kranbilen. Vi har aftalt med Morten at havnepladsen afspærres ved Havnekiosken. I kan selv hjælpe til ved ikke at parkere steder hvor kranbilen skal til.
Såfremt man har noget liggende i masteskuret ud over sin mast (stativer eller lignende), bedes det fjernet snarest muligt. Ellers vil det blive lagt udenfor. Vi minder om, at bom og spilerstager ikke må placeres i masteskuret.

Betaling foregår ved hjælp af MobilePay hvor der er oprettet et speciel indbetalings nummer med navnet "Optagning HBK" nr. 497691. Det vil fremgå af jeres MobilePay app. hvis I åbner den på havnen.
Priser bliver som følger: Pris på havnen optage af Claus Hansen 1200kr. + 100kr* Pris på havnen optage af Søren Eriksen 1500kr. +100kr* (større end 6,5T) 
Pris i byen 1500kr/time afregnet pr. 15min +150kr*. Eksempel: Forbrugt tid: 1 time 15 min = 1500kr + 375kr +150kr = 2025kr
*De 100kr/150kr er ekstra til dækning af vognmandens transport frem og tilbage fra havnen/hjemme adressen. Beløbet indbetales straks efter optagning, hvis betalingen ikke finder sted til tiden opkræves et ekstra gebyr på 250 kr.

Filip Heiberg 2166 0405
Claus L. Christiansen 2725 3086
Steen Hoffmann 2045 8345
Henrik Nielsen 2711 9195
Stig Rahbek 2065 7754
Ulrik Stage-Nielsen 4020 0945  


Mange hilsener  Optagningsteamet