Sejladsen blev desværre ikke afviklet
grundet kraftig tilsanding i havneindløbet.