HBK Kontakter
BESTYRELSE: 
 
Formand
Julian Isherwood
Willemoesvej 17 - 3100
4036 0129

Næstformand
Peter Leander
Søvænget 21 - 3100
4970 2304 / 4970 3442
ple@nybolig.dk
 
Kasserer
Karin Andersen
Hornebyvej 24B - 3100
2023 2850
 
Kølbåde 
Kenny Dyhl
Skovvænget 29B
2712 9699
kennydyhl@gmail.com 
 
 Motorbåde
Tom Sørensen
4970 4766
 
 
Ungdomsafdeling
Henning Kjær
3165 6048
 
Stand-up Paddle
Lars Klinkby
2089 1836
 
Sekretær
Anette Molbech
2323 1787
 
Medlemssekretær
Susan Lykke
Skovvænget 5 - 3100
4240 8044
 
Find referater, dokumenter, rapporter mm. flere år tilbage.
Andre kontakter: 
  
Hobie 16
Flemming Nilsson:
2178 2201
Laila Fröhlich:
5151 0303
laila.frohlich@gmail.com 
 
Mini 12'ere
Grete Heisel
5194 7525
 
WEB
Steen Guttknecht
4056 1122
                           
Hornbæk Bådeklub
Havnevej 30
3100 Hornbæk
4970 2398
HBK Bar'en
Gerd Nollund, tovholder
4228 2906
Jannie Sørensen, tovholder
2213 3120