CB66 DM i Hornbæk 7.-9- august
 
I starten af august er bådeklubben atter vært for DM i CB66 sportsbåde.
 
Det plejer at være årets begivenhed blandt CB-sejlerne. I år må vi desværre undvære svenskerne pga. covid-19 reglerne, der udelukker vores broderfolk fra at være med til at udfordre danskerne på havet og til festlighederne på land.
 
Året har i det hele taget været præget af meget lidt sejlads. Den kom sent i gang og med nedsat kraft pga. corona nedlukningen. DM vil således blive det første officielle stævne i år. For HBK og for CB66'erne. Så feltet vil nok være noget rustent; men derfor kan det godt blive underholdende.
 
Fra kl 12.55 fredag 7. august, til søndag eftermiddag kl 14 vil der på vandet ud for havnen blive sejlet så mange sejladser som muligt. Og for deltagerne vil der være generalforsamling for CB66 klubben på molen fredag eftermiddag.
 
Bådeklubben danner rammen om arrangementet, der kan afholdes fordi deltagerantallet bliver tilstrækkeligt begrænset.
 
Alle der elsker at se aktionpræget kapsejlads, får noget at se på, når de hurtige sportsbåde dyster om DM-titlen. Og der vil for første gang være en hornbæk båd blandt feltet (håber vi) da Jacob Pociot har købt en CB'er og agter at stille op. Måske bliver det endda ikke den sidste hornbæk båd, der tager kampen op med de garvede sejlere fra klassen.
 
Mere info om stævnet kan fås hos kølbådkaptajn og CB66 sejler Anette Molbech eller stævneleder Henrik 'Hønse' Poulsen.