Kære sejlere                                                                        18. maj 2020
 
Bestyrelsen i Hornbæk Bådeklub har i enighed besluttet at kapsejlads i kølbåde afventer yderligere lempelse af forsamlingsforbuddet. Dette sker forhåbentlig snart og i forbindelse med yderligere åbning i fase 3 og 4. Vi følger udviklingen og holder jer opdateret her.
 
Se desuden informationen fra Sejlunionen opdateret 13.maj.
 
Det står naturligvis sejlere frit for at færdes på vandet i privat regie.
 
Det er min intention at lave et arrangement i løbet af sommeren for at markere 'at vi sejler trods alt' og at vi gerne vil gøre det til et fællesskab i Hornbæk Bådeklubs regie også.
 
Vi ses på havnen/vandet.
 
Anette Molbech
Kølbådsformand
 
 ... og nyheder øvrigt fra HBK findes stadig bedst på hjemmesiden