Motorbådsafdelingen
Motorbådsafdelingen i Hornbæk Bådeklub varetager motorbådssejlernes interesser, samt planlægger og afholder tursejladser, fisketure, socialt samvær m.v.
Hornbæk Bådeklubs motorbådsafdeling er en integreret del af aktiviteterne i klubben.
Sæsonen igennem arrangeres og afvikles forskellige aktiviteter, herunder fælles sejladser til områdets andre havne.
Tilbagevendende er også de
                                       Foto: Kim Agersten
populære sejlture til København, hvor godt med vind i håret, kulturelt input fra hovedstaden og samlet frokost på højt niveau er blevet en tradition.             
Motorbådsejerne bidrager ved forskellige lejligheder med hjælp og assistance i forbindelse med klubbens arrangementer, hvor der er brug for motoriseret indsats eller en manuel hånds-rækning.
I det hele taget deltager motorbådsafdelingen på lige fod med de øvrige
 
afdelinger i alle initiativer og arrangementer.
Alle motorbådsejere, uanset fartøjets størrelse og type, er velkomme i motorbåds-afdelingen i Hornbæk Bådeklub.
 
 
 
 
Motorbådsafdelingen:
Tom Sørensen
4970 4766 tisorensen@hotmail.com