Webcam i stadig flere havne
Webcam på havnen, så man hjemme fra PC'en, tablet'en eller sin smartphone kan checke, om der render tyve, røvere eller hærværksmænd rundt på havneareal eller broer.
 
Det er noget, der i stigende grad vinder indpas rundt om på havnene og i sejlklubberne. Mange finder det interessant og attraktivt for medlemmer/bådejere, rent overvågningsmæssigt (tyveri - brand - hærværk ), og ikke mindst interessant i forhold til den realtids oplysning om vejrsituationen og bølgerne udenfor mm., som tilstedeværelsen af en webcam indebærer.
Og her snakker vi så reel søsikkerhed. For sejlere, stand up'ere, surfere, ungdomsafdeling og i det hele taget brugere af havnen og vandet uden for.

Blandt klubber/havne der på nuværende tidspunkt har webcam implementeret, er dem på listen her til højre. I de enkelte klubber og havne er det muligheden for at holde et vågent øje med hvad der sker ud på de små timer på og omkring
havnen, der tæller.
Og ikke mindst sikkerheds- aspektet ved at kunne se hjemmefra, hvordan søen arter sig uden for havnen.