12. december 2018

Udsættelse af den ordinære generalforsamling 13. december 2018 
 
Det er med beklagelse at bestyrelsen ser sig nødsaget til at udskyde forsamlingen. Grunden er, at vi er blevet opmærksomme på nogle fejl i regnskabets posteringssystem, og vi er nødsaget til at gennemgå systemet.

Ifølge vedtægterne, skal generalforsamlingen afholdes mellem den 15. november og 15. december. Det kan vi så ikke nå, og gennemgangen af systemet tager lidt længere end som så.

Vi fremkommer med en ny dato for generalforsamlingen, som vi regner med sker ultimo januar.

På bestyrelsens vegne, og med beklagelse for den sene aflysning.
Julian Isherwood
Formand